Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

μια κιθάρα από χαρτόνι στα Εικαστικά της Β Γυμνασίου Έχουμε ήδη επισημάνει, ότι ο μοναδικά βιωματικός χαρακτήρας των Εικαστικών και ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος που επιλέξαμε κρίθηκε σαν καταλληλότερος για την επίλυση ενός τόσο σύνθετου προβλήματος όπως το θέμα της εργασία μας.
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

μια κιθάρα σε κολάζ στα Εικαστικά της Α Γυμνασίου

Με ενωμένα τα θρανία εργαστήκαμε σε ομάδες των τριών, τεσσάρων ή και πέντε μαθητών. Ο μοναδικά βιωματικός και ομαδοσυνεργατικός τρόπος που επιλέξαμε κρίθηκε σαν καταλληλότερος για την επίλυση ενός τόσο σύνθετου προβλήματος όπως το θέμα της εργασία μας.


τα υλικά μας: παλιά περιοδικά και άχρηστα χαρτόνια συσκευασίας


Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

μια κιθάρα κολάζ από την Α Τάξη - β΄στάδιο

Συνεχίσαμε με τον ίδιο τρόπο και μέθοδο. Ενώσαμε ξανά τα θρανία και εργαστήκαμε σε ομάδες των τριών, τεσσάρων ή και πέντε μαθητών. Έχουμε ήδη επισημάνει, ότι ο μοναδικά βιωματικός χαρακτήρας των Εικαστικών και ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος που επιλέξαμε κρίθηκε σαν καταλληλότερος για την επίλυση ενός τόσο σύνθετου προβλήματος όπως το θέμα της εργασία μας. η βελτίωση της κάθε πρότασης και η κατάθεση απόψεων γίνεται μέσα από το σχέδιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...